jllogo

Роз’яснення: як військовим отримати компенсацію за житло

Відповідно до статті 12 Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, держава зобов’язана забезпечити військовослужбовців житловими приміщеннями та (або) за їх бажанням виплатити грошову компенсацію за необхідне їм для проживання житлове приміщення.

Механізм визначення розміру і надання військовослужбовцям та членам їх сімей, що перебувають разом з ними на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов (далі — військовослужбовці і члени сімей), грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення врегульовано Порядком визначення розміру і надання військовослужбовцям та членам їх сімей грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 2.09.2015 № 728 (далі — Порядок).

Дія цього Порядку поширюється на:

— військовослужбовців, які мають вислугу на військовій службі 20 і більше років, та членів їх сімей;

— осіб, звільнених з військової служби в запас або у відставку за віком, станом здоров’я та у зв’язку із скороченням штатів або проведенням інших організаційних заходів у разі неможливості використання на військовій службі, та членів їх сімей;

— сім’ї військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби;

— сім’ї померлих осіб, звільнених з військової служби в запас або у відставку за віком, станом здоров’я та у зв’язку із скороченням штатів або проведенням інших організаційних заходів.

Військовослужбовці та члени їх сімей, які, відповідно до законодавства, потребують поліпшення житлових умов, мають право отримати компенсацію один раз протягом усього часу проходження військовослужбовцями військової служби за умови, що ними не було використано право на безоплатну приватизацію житла.

Черговість надання компенсації визначається за часом взяття військовослужбовця та членів його сім’ї на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, та/або включення до списків осіб, які мають право на першочергове чи позачергове отримання жилих приміщень.

Відмовити в наданні компенсації мають право на підставі зняття військовослужбовця з житлового обліку або виключення зі списку громадян, які мають право на позачергове отримання житла.

Згідно з чинним Порядком, розмір компенсації визначається за нормою 13,65 кв. метра житлової площі на військовослужбовця і кожного члена його сім’ї. Понад норму житлової площі для окремих категорій військовослужбовців та членів їх сімей, визначеним законодавством, враховується додаткова житлова площа в розмірі 10 кв. метрів. Також при визначенні розміру компенсації враховуються вимоги до загальної площі житла, відповідно до норм ДБН В.2.2 -15- 2005 “Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення” та гранична вартість будівництва 1 кв. метра загальної площі житла в тому регіоні, де військовослужбовець перебуває на житловому обліку. РОЗМІР ГРОШОВОЇ КОМПЕНСАЦІЇ (K) розраховується за формулою:

К = (13,65 х N + 17 + Дпл) х В0,

де:

13,65 — визначена законодавством норма жилої площі на одну особу, кв. метрів;

N — кількість осіб, що перебувають на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов;

17 — загальна нежила площа житла на сім’ю з урахуванням вимог державних будівельних норм (ДБН В.2.2-15-2005 “Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення”), кв. метрів;

Дпл — додаткова жила площа, що надається окремим категоріям військовослужбовців та членам їх сімей у розмірі 10 кв. метрів;

В0 — гранична вартість 1 кв. метра загальної площі житла для визначення розміру грошової компенсації, яка не повинна перевищувати опосередковану вартість будівництва житла за регіонами України, затверджену в установленому законодавством порядку, для мм. Києва, Дніпра, Львова, Одеси та Харкова, збільшену в 1,75 раза, для міст — обласних центрів, а також міст обласного значення з населенням понад 300 тис. осіб — в 1,5 раза, для міст обласного значення з населенням від 100 тис. до 300 тис. — в 1,25 раза, для інших населених пунктів — опосередковану вартість у відповідній області (Порядок надання державної підтримки та забезпечення громадян доступним житлом, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2018 року № 819).

Додаткова жила площа у розмірі 10 кв. метрів відповідно до статті 49 Житлового кодексу України (Дпл) надається:

— громадянам, що хворіють на тяжкі форми деяких хронічних захворювань,

— громадянам, яким ця площа необхідна за умовами і характером виконуваної роботи.

Розмір додаткової жилої площі може бути збільшено. Порядок і умови надання додаткової жилої площі та перелік категорій громадян, які мають право на її одержання, встановлюється законодавством.

Так, для прикладу ОРІЄНТОВНИЙ РОЗМІР КОМПЕНСАЦІЇ (відповідно до Показників опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 03.05.2017 № 102) для військовослужбовця, склад сім’ї 3 особи, м. Харків: (13,65*3+17)*21 498 =1 245 809,1 грн. (зазначені розміри компенсації визначені без урахування додаткової житлової площі та згідно з показниками граничної вартості 1 кв. метра на 2020 рік);

 Для отримання грошової компенсації та визначення її остаточного розміру житловій комісії подаються такі документи:

— рапорт військовослужбовця (заява особи, звільненої з військової служби в запас або у відставку, або члена сім’ї) та нотаріально посвідчена згода членів його сім’ї на отримання компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення;

— довідка про склад сім’ї та реєстрацію місця проживання (перебування);

— копії паспорта військовослужбовця і повнолітніх членів сім’ї, які перебувають з ним на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов;

— копія свідоцтва про шлюб (за наявності);

— копія свідоцтва про народження дитини (за наявності);

— копія облікової картки фізичної особи — платника податків (військовослужбовця та членів його сім’ї, які перебувають з ним на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов);

— копія свідоцтва про право власності на житло за його наявності (військовослужбовця та членів його сім’ї, які перебувають з ним на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов);

— довідка про отримання (неотримання) житла військовослужбовцем з колишнього місця перебування його на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов;

— документ, що підтверджує невикористання житлових чеків для приватизації державного житлового фонду;

— витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про належне військовослужбовцю та членам його сім’ї, які перебувають з ним на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, нерухоме майно;

— дозвіл органу опіки і піклування на отримання неповнолітнім членом сім’ї компенсації у випадках, визначених законодавством.

Цей пакет документів подається до житлової комісії відповідної військової частини, або військових комісаріатів та квартино-експлуатаційних установ (організацій).

Житлові комісії розглядають рапорти (заяви) про надання компенсації та приймають рішення про її надання або відмову в наданні.

Проте, відмова житлової комісії – це ще не вирок, є реальна можливість оскаржити її рішення до суду і, до речі, наразі уже є досить значний масив таких спорів, які вирішенні на користь військовослужбовця. Зрозуміло, що громадяни зазвичай не знають всіх тонкощів і нюансів вирішення правових питань. До того ж кожний випадок є індивідуальним. Тому, у будь-якому разі варто мати можливість отримати оперативну і фахову правову допомогу. Юридична консультація Адвоката Лихачова Романа Борисовича має позитивну практику у вирішенні аналогічних спорів та готова допомогти Вам у вирішенні Вашого питання та забезпечити підготовку необхідних документів у найкоротші строки.