jllogo

Право на спадщину у цивільному шлюбі

На сьогодні велика кількість чоловіків та жінок в україні проживають в «цивільному шлюбі», тобто без офіційної реєстрації шлюбу, ведучи спільне господарство, набуваючи спільне майно, проявляють шлюбні відносини перед суспільством, разом народжують та виховують дітей

Але є випадки, коли подружжя розлучаються, або гірше, коли хтонебудь з них помирає. З настанням таких випадків виникає питання щодо отримання спадщини.

Цивільним кодексом України визначено п’ять черг спадкоємців за законом, які отримують право на успадкування почергово. Кожна наступна черга спадкоємців за законом одержує право на спадкування у разі відсутності спадкоємців попередньої черги.

Відповідно до Цивільного кодексу України, у першу чергу право на спадкування за законом мають діти спадкодавця, у тому числі зачаті за час життя спадкодавця та народжені після його смерті, також той з подружжя, який його пережив, та батьки.

Цивільний кодекс України не відокремлює поняття подружжя або в законному, або в цивільному шлюбі.

ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ у своїй постанові за № 7 від 30.05.2008 року «Про судову практику у справах про спадкування», з метою забезпечення однакового застосування законодавства про спадкування, надав судам роз’яснення, відносно того, що у випадку встановлення факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без реєстрації шлюбу, подружжя слід визнавати спадкоємцем четвертої черги. Тобто цивільне подружжя зрівняли з особами, які проживали зі спадкодавцем однією сім’єю не менш як 5 років до часу відкриття спадщини. Переліку осіб четвертої черги не встановлено. В судовій практиці траплялися випадки, коли цими особами себе називали близькі друзі.

Це означає, що подружжя зможе отримати спадщину в тому ипадку, якщо не буде спадкоємців першої черги (наприклад батьків померлого, дітей від інших шлюбів), спадкоємців другої черги (рідних братів, сестер, діда, баби як з боку батька так і збоку матері), спадкоємців третьої черги (рідних дядька та тітки). Якщо, наприклад, не залишилось живими спадкоємців другої та третьої черги, за правом представлення спадкоємцями є їхні діти, внуки, правнуки, двоюрідні брати, сестри.

Чим керувалися судді Верховного суду України в 2008 році, надаючи такі роз’яснення, важко сказати.

Якщо проаналізувати усталену судову практику з розгляду таких справ, навіть до цього часу — 2017 року включно, рішення суддів першої та апеляційної інстанцій, якими подружжя визнаються спадкоємцями першої черги, Верховним судом скасовуються.

Щоб компенсувати «дискримінацію» відносно подружжя в «цивільному шлюбі», їм була надана можливість, керуючись частиною 2 статті 1259 Цивільного кодексу України, в суді доводити, що вони протягом тривалого часу опікувалися, матеріально забезпечували, надавали іншу допомогу своєму чоловікові або дружині, який через похилий вік, тяжку хворобу або каліцтво був у безпорадному стані.

Якщо такий факт буде доведено, судом може бути надано право на спадкування разом з спадкоємцями тієї черги, яка має право на спадкування.

Звертаю увагу, що безпорадний стан необхідно доказувати, відповідними записами в медичних документах. Доводити такий факт в суді тільки поясненнями свідків, своїми поясненнями буде недостатньо, якщо у вас буде відповідач- спадкоємець попередніх черг (першої, другої, третьої) та який буде заперечувати ваше право на спадщину, навіть якщо ви прожили зі своїм подружжя в цивільному шлюбі і десять і двадцять років.

За відповідними безоплатними консультаціями з вищевказаних питань громадяни можуть звертатися до офісу Чугуївської правозахисної групи по понеділках із 09:00 до 11:00 год. та по п’ятницях з 14:00 до 16:00 год. за адресою: м. Чугуїв, бульвар Комарова, буд. 20, кв. 14.

Р. Лихачов, адвокат, заступник Голови чугуївської правозахисної групи