jllogo

До уваги власників ресторанного бізнесу!!!

Адвокатська компанія «Лихачов і партнери» має досвід в супроводі справ, які стосуються ресторанного бізнесу.  Тому юристи компанії розробили невелику статтю про основні порушення законодавства в закладах ресторанного господарства. Щоб уникнути несприятливих наслідків рекомендуємо власникам такого бізнесу ознайомитись викладеним нижче матеріалом.

Відповідно до Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» ресторани відносяться до закладів громадського харчування, що в свою чергу є операторами ринку.

Відповідно до ст. 20 згаданого закону саме оператори ринку відповідають за виконання вимог законодавства про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів у межах діяльності, яку вони здійснюють.

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів відповідно до законодавства може здійснювати планові або позапланові перевірки суб’єктів господарювання.

Планові заходи державного нагляду (контролю) здійснюються органом державного нагляду (контролю) за діяльністю суб’єктів господарювання, які віднесені:

 • до високого ступеня ризику — не частіше одного разу на два роки;

 • до середнього ступеня ризику — не частіше одного разу на три роки;

 • до незначного ступеня ризику — не частіше одного разу на п’ять років.

У Держпідприємництві звернули увагу, якщо не затверджені критерії розподілу підприємців за ступенями ризику їх діяльності, періодичність перевірок та перелік питань для їх здійснення, то вони вважаються суб’єктами господарювання з незначним ступенем ризику та підлягають перевіркам не частіше одного разу на п’ять років (Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»). Про свій висновок вони поінформували Кабінет Міністрів України.

Щодо позапланових перевірок то підстави для їх проведення визначені в статті 6 Закону України від 05 квітня  2007 № 877-V «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» будуть використовуватись і в подальшому.

Основними підставами для позапланової перевірки є:

 1. Бізнес сам звертається письмо із зверненням про перевірку (видача дозволів, право експорту);

 2. Перевірка виконання суб’єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення попереднього заходу органом державного нагляду (контролю);

 3. Скарги фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, що спричинило шкоду її (їхнім) правам;

 4. Доручення Прем’єр-міністра України та інші підстави, зазначені в статті 6 Закону № 877.

Заходи державного контролю здійснюються без попередження (повідомлення) оператора ринку, крім аудиту та інших випадків, коли таке попередження є необхідною умовою забезпечення ефективності державного контролю. Аудит постійно діючих процедур, заснованих на принципах НАССР, проводиться за умови повідомлення оператора ринку не пізніше ніж за три робочі дні до здійснення такого заходу. Повідомлення надсилається рекомендованим поштовим відправленням за місцезнаходженням (місцем проживання) оператора ринку, зазначеним в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, та/або відправленням електронної пошти на відповідну адресу оператора ринку, зазначену в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, або вручається особисто під розписку керівнику чи представнику оператора ринку.

Державний контроль у формах інспектування та аудиту здійснюється із застосуванням актів державного контролю. Акт державного контролю має містити вичерпний перелік питань для перевірки дотримання оператором ринку законодавства про харчові продукти та корми, здоров’я та благополуччя тварин. Кожне таке питання повинно містити посилання на вимогу нормативно-правового акта (статтю, частину, пункт, підпункт, абзац тощо), яка підлягає дотриманню оператором ринку. Якщо за результатами інспектування або аудиту виявлено невідповідність, в акті державного контролю наводиться детальний опис відповідних порушень законодавства. Акт державного контролю складається у двох примірниках, один з яких вручається оператору ринку протягом трьох робочих днів з дня його складення.

        ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Під час здійснення інспектування та аудиту забороняється перевіряти питання, які:

 • відсутні в акті державного контролю;

 • не містять посилань на вимогу законодавства України (у тому числі на відповідну статтю, її частину, пункт, підпункт, абзац тощо), яка підлягає дотриманню оператором ринку.

Здійснення інспектування та аудиту без застосування акта державного контролю, а відбору зразків — без застосування акта відбору зразків забороняється.

        Державні інспектори або інші особи, що здійснюють заходи державного контролю, а також оператори ринку мають право фіксувати процес здійснення державного контролю засобами аудіо- та відеотехніки, не перешкоджаючи здійсненню відповідних заходів.

        У разі якщо під час здійснення державного контролю встановлено порушення законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин, оператори ринку будуть нести відповідальність.

Закон України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин» передбачає санкції за порушення:

 • порушення встановлених законодавством гігієнічних вимог до виробництва та/або обігу харчових продуктів або кормів, якщо це створює загрозу для життя та/або здоров’я людини або тварини, — штраф для юридичних осіб — 10 мінімальних заробітних плат, для фізичних осіб-підприємців — 6 мінімальних заробітних плат;

 • виробництво та/або обіг харчових продуктів або кормів з використанням незареєстрованої потужності, якщо обов’язковість її державної реєстрації встановлена законом, — штраф для юридичних осіб 20 мінімальних заробітних плат, для фізичних осіб-підприємців – 11 мінімальних заробітних плат;

 • виробництво, зберігання харчових продуктів або кормів без отримання експлуатаційного дозволу на відповідну потужність, якщо обов’язковість його отримання встановлена законом, — штраф для юридичних осіб 30 мінімальних заробітних плат, для фізичних осіб — підприємців 20 мінімальних заробітних плат;

 • невиконання визначеного законом обов’язку щодо впровадження на потужностях постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР), — штраф для юридичних осіб — 30 мінімальних заробітних плат, для фізичних осіб — підприємців — 15 мінімальних заробітних плат;

 • реалізація харчових продуктів або кормів, маркування яких не відповідає законодавству, якщо це створює загрозу для життя та/або здоров’я людини або тварини, — штраф для юридичних осіб — 8 мінімальних заробітних плат, для фізичних осіб-підприємців — 5 мінімальних заробітних плат;

 • порушення вимог щодо забезпечення простежуваності, передбачених законодавством про харчові продукти та корми, — штраф для юридичних осіб — 8 мінімальних заробітних плат, для фізичних осіб-підприємців — 5 мінімальних заробітних плат;

 • невиконання обов’язку щодо відкликання або вилучення з обігу небезпечних харчових продуктів або кормів – штраф для юридичних осіб — 35 мінімальних заробітних плат, для фізичних осіб-підприємців – 30 мінімальних заробітних плат;

 • використання, реалізація незареєстрованих об’єктів санітарних заходів або кормових добавок, якщо обов’язковість їх державної реєстрації встановлена законом, — штраф для юридичних осіб – 18 мінімальних заробітних плат, для фізичних осіб-підприємців — 12 мінімальних заробітних плат;

 • пропонування до реалізації або реалізація непридатних харчових продуктів або кормів – штраф для юридичних осіб – 25 мінімальних заробітних плат, для фізичних осіб-підприємців — 17 мінімальних заробітних плат;

 • пропонування до реалізації або реалізація харчових продуктів або кормів, які є шкідливими для здоров’я людини або тварини, — штраф для юридичних осіб – 40 мінімальних заробітних плат, для фізичних осіб-підприємців — 25 мінімальних заробітних плат;

 • пропонування до реалізації або реалізація швидкопсувних харчових продуктів або кормів, строки зберігання яких закінчилися, якщо внаслідок цього харчові продукти або корми не стали шкідливими для здоров’я людини або тварини, — штраф для юридичних осіб — 12 мінімальних заробітних плат, для фізичних осіб-підприємців — 8 мінімальних заробітних плат;

 • пропонування до реалізації або реалізація харчових продуктів або кормів, що не є швидкопсувними, мінімальні строки зберігання яких закінчилися, якщо внаслідок цього харчові продукти або корми не стали шкідливими для здоров’я людини або тварини, — штраф для юридичних осіб — 5 мінімальних заробітних плат, для фізичних осіб-підприємців — 3 мінімальних заробітних плат;

 • порушення значень параметрів безпечності об’єктів санітарних заходів або кормів, встановлених законодавством про харчові продукти та корми, — для юридичних осіб – штраф 10 мінімальних заробітних плат, для фізичних осіб-підприємців — 5 мінімальних заробітних плат;

 • невиконання рішення посадової особи компетентного органу, його територіального органу про знищення небезпечного харчового продукту, допоміжних матеріалів для переробки, небезпечних кормів або кормових добавок – для юридичних осіб – штраф 18 мінімальних заробітних плат, на фізичних осіб-підприємців — 10 мінімальних заробітних плат;

 • реалізація продуктів, які ввезені (переслані) на митну територію України як торговельні (виставкові) зразки або об’єкти наукових досліджень відповідно до пункту 5частини восьмої статті 41 цього Закону, порушення вимог щодо їх знищення або вивезення (пересилання) за межі України або інших встановлених законодавством правил поводження з ними – штраф для юридичних осіб — 20 мінімальних заробітних плат, для фізичних осіб-підприємців — 15мінімальних заробітних плат;

 • ненадання, несвоєчасне надання, надання недостовірної інформації на вимогу посадової особи компетентного органу або його територіального органу – штраф для юридичних осіб — 5 мінімальних заробітних плат, для фізичних осіб — підприємців — 3 мінімальних заробітних плат;

 • відмова в допуску посадової особи компетентного органу або його територіального органу до здійснення державного контролю з підстав, не передбачених законом, або інше перешкоджання її законній діяльності – штраф для юридичних осіб — 10 мінімальних заробітних плат, для фізичних осіб — підприємців — 7 мінімальних заробітних плат;

 • невиконання, несвоєчасне виконання рішення головного державного інспектора про тимчасове припинення виробництва та/або обігу харчових продуктів та/або кормів – штраф для юридичних осіб – 50 мінімальних заробітних плат, для фізичних осіб — підприємців — 40 мінімальних заробітних плат;

 • невиконання, несвоєчасне виконання законних вимог (приписів) посадової особи компетентного органу, його територіального органу щодо усунення порушень цього Закону, законодавства про харчові продукти та корми – штраф для юридичних осіб — 8 мінімальних заробітних плат, для фізичних осіб-підприємців — 5 мінімальних заробітних плат;

Крім порушень законодавства про безпечність харчової продукції, в ресторанному бізнесі дуже часто трапляються випадки порушення законодавства регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів.

Контроль за дотриманням норм такого законодавства здійснюють органи, які видають ліцензії, а також інші органи в межах компетенції, визначеної законами України.

Закон України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» встановлює відповідальність у сфері ресторанного господарсва за такі правопорушення:

 • за виробництво спирту етилового, коньячного і плодового та зернового дистиляту, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, дистиляту виноградного спиртового, спирту-сирцю плодового, біоетанолу, алкогольних напоїв та тютюнових виробів без наявності ліцензії — 200 відсотків вартості виробленої продукції (за оптово-відпускними цінами), але не менше 85000 гривень;

 • виробництва алкогольних напоїв з використанням інших видів спирту (крім етилового, коньячного і плодового та зернового дистиляту, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового) — 200 відсотків вартості виробленої продукції (за оптово-відпускними цінами), але не менше 15000 гривень;

 • оптової і роздрібної торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим та зерновим дистилятом, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, біоетанолом, алкогольними напоями та тютюновими виробами без наявності ліцензій (крім випадків, передбачених цим Законом), — 200 відсотків вартості отриманої партії товару, але не менше 17000 гривень;

 • роздрібної торгівлі алкогольними напоями через електронний контрольно-касовий апарат (книгу обліку розрахункових операцій) не зазначений у ліцензії — 200 відсотків вартості реалізованої через такий контрольно-касовий апарат (книгу обліку розрахункових операцій) продукції, але не менше 10000 гривень;

 • сплати сум акцизного податку та податку на додану вартість шляхом взаємних заліків, зустрічних зобов’язань, векселями, в тому числі казначейськими, та в інших формах, які не передбачають сплату таких платежів коштами, — у розмірі вартості відвантаженої продукції;

 • зберігання спирту, або алкогольних напоїв, або тютюнових виробів у місцях зберігання, не внесених до Єдиного реєстру, — 100 відсотків вартості товару, який знаходиться в такому місці зберігання, але не менше 17000 гривень;

 • використання дистиляту виноградного спиртового або спирту-сирцю плодового у спосіб, не передбачений цим Законом, — 200 відсотків вартості спирту, але не менше 17000 гривень;

 • роздрібної торгівлі коньяком, алкогольними напоями, горілкою, лікеро-горілчаними виробами та вином за цінами, нижчими за встановлені мінімальні роздрібні ціни на такі напої — 100 відсотків вартості отриманої партії товару, розрахованої виходячи з мінімальних оптово-відпускних або роздрібних цін, але не менше 10000 гривень;

 • роздрібної торгівлі тютюновими виробами за цінами, вищими від максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби, встановлених виробниками або імпортерами таких тютюнових виробів, збільшеними на суми акцизного податку з реалізації через роздрібну торговельну мережу тютюнових виробів, — 100 відсотків вартості наявних у суб’єкта господарювання тютюнових виробів, але не менше 10000 гривень;

 • виробництва, зберігання, транспортування, реалізації фальсифікованих алкогольних напоїв чи тютюнових виробів; алкогольних напоїв чи тютюнових виробів без марок акцизного податку встановленого зразка або з підробленими марками акцизного податку, — 200 відсотків вартості товару, але не менше 17000 гривень;

 • вивезення спирту етилового, горілки та лікеро-горілчаних виробів з території акцизного складу або транспортування такої продукції без відмітки представника органу доходів і зборів на товарно-транспортній накладній про погодження відпуску — 200 відсотків вартості вивезеної або транспортованої продукції, але не менше 15000 гривень;

 • неподання чи несвоєчасного подання звіту або подання звіту з недостовірними відомостями про обсяги виробництва та/або обігу (в тому числі імпорту та експорту) спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів до органу виконавчої влади, уповноваженого Кабінетом Міністрів України видавати відповідні ліцензії, — у розмірі 17000 гривень;

 • розливу алкогольних напоїв для реалізації на території України у тару, не передбачену Законом, — 200 відсотків вартості виробленої (реалізованої) продукції (за оптово-відпускними цінами), але не менше 85000 гривень.

Підбиваючи підсумки, хочу зауважити власникам ресторанного господарства треба бути дуже уважними та відповідальними за роботу свого закладу, та не допускати порушень законодавства. Проте треба приділяти велику уваги перевіркам, які проводяться в Ваших закладах, тому що велика кількість порушень допускається з боку органів державного контролю, які можуть призвести до Ваших матеріальних збитків.

          Якщо Ви помітили порушення в діях органів державного контролю, що не відповідають вимогам закону, це може бути приводом оскаржити результат перевірки.

Будьте пильними, не дозволяйте протиправних дій органів державного контролю стосовно Вас, та звертайтесь за допомогою до адвокатської компанії «Лихачов та партнери».

Завжди Вам раді допомогти та надати якісну правову допомогу!

Тел: (093) 964-29-77

        (067) 575-59-39